Danas je Sveti Prokopije: Samo on se zbog pravog razloga pravio lud

Došavši u Novgorod trgovačkim poslom on se udivi krasoti Pravoslavlja i primi veru pravoslavnu. Poželi da bude savršen hrišćanin, zbog čega razdade siromasima sve svoje imanje, i poče se vežbati u svima ostalim vrlinama. Pravio se lud, da ga ljudi ne bi hvalili, no prozirao u srca i sudbine ljudi kao i u prirodne događaje, koji su se po tom zaista i dogodili. Svojom plačnom molitvom pred ikonom Bogorodice odvratio užasnu tuču od grada Ustjuga i tako priveo grešni grad k pokajanju. Telo mu je nađeno na ulici mrtvo i snegom pokriveno. Nad čudotvornim moštima sazidan hram.

Foto: Crkveni kalendar