Dao je najkomplikovaniji ljubavni oglas na svetu. Šta mislite, da li mu je upalilo?

Nabasali smo na ovaj nesvakidašnji oglas, koji iako predugačak, vredi svakog slova! Prenosimo ga u integralnoj verziju.

Tražim devojku ili ženu (u daljem tekstu Ž.) za vezu i ostvarivanje zajedničkih interesa.

USLOVI:

Da nije bila u vezi sa mojim prijateljem ili poznanikom. Ako ipak smatra da ovaj uslov nije smetnja, moraćemo da tražimo prethodno odobrenje tog mog poznanika.

Da je verna. Prevara i izdaja se ne tolerišu.

Da ima između 17 i 35 godina i između 45 i 75 kilograma.

Istina je najviši imperativ u svemu, pa i u vezi. Mora da uvek bude spremna da mi kaže, i čuje od mene istinu, i to potpunu, koliko god da boli. Samo tako možemo sarađivati i raditi na tome da napredujemo u svakom smislu, i kao par i kao ljudi, u protivnom je veza zasnovana na lažima i poluistinama i kao takva je obična i neVredna. Prikrivanje kao i poluistina tretiraće se kao laž i imati ozbiljne posledice.

Da je raščistila sa svojom prošlošću. Ako je raskinula, nedozvoljeni su bilo kakvi odnosi sa bivšim vezama, privatni, poslovni ili medijumski, u šta se ubraja: SMS, internet, pisma, neverbalne komunikacije i ostali oblici komunikacija OSIM kada je u cilju eventualnosti koje uključuju Ž. Neophodnu uključenost, u kojem slučaju Ž. mora NAJPRE da obavesti mene zbog dogovora o eventualnom odgovoru. Ako nije, apsolutno je nepoželjna.

Da nije imala više od 4 momka pre mene. U to ubrajam svaku vrstu seksualnog odnosa, vagi/analno, oralno kao i korišćenje ruke u cilju uspešne masturbacije.

Da je zdrava i fizički spremna na izazove života. Mlake, lenje, razmažene, ravnodušne i bolešljive Ž. su nepoželjne. U tom smislu, želim da pre bilo kakvog daljeg druženja imam njene rezultate osnovnih testova, sistematskog pregleda kao i vađenja krvi. Drugi deo uporednih testova će biti održan na sportskom terenu, u sali kao i u bazenu. Karakterne osobine su stvar od posebnog značaja i posebno se tretiraju i vrednuju u procesu eliminacije ili prihvatanja Ž. kao takve.

Da nema previše drugova. Sam broj nije definisan, ali u drugove ne mogu spadati neproverene osobe koje nemaju jasan i nepromenjiv odnos ka Ž. Bivši momci su isključeni, kao i osobe za koje je jedini motiv druženja da im se Ž. dopada. To znači da drugarstvo, ako postoji, NE SME u osnovi da bude zasnovano na polnoj privlačnosti.

Drugovi ne smeju da je ljube, ni u obraz, osim u prilikama kao što su rođendan, saučešće, nova godina ili slični, unapred dogovoreni javni istupi, a čak i tada, SAMO u mom prisustvu ili uz dogovor unapred.

Isto važi i za zagrljaje, kada ste sa nekim DRUG, obično kratko rukovanje i kratak osmeh su dovoljni. Činjenica da „drug“ ima devojku ili čak ženu i decu NIJE dovoljna da bude potvrda iskrenih i drugarskih namera „druga“. Kada odlazi sa drugom na piće ili razgovor, to mora biti na javnom i vidljivom mestu, nikako na mestima koja omogućavaju ideju ili situaciju u neprihvatljivu za „samo“ drugove (hotel, bazen, kuća ili stan, vožnja kolima mimo najavljene rute i sl).

Pravo na drugarice je neograničeno, osim kada su huškači protiv Nas ili predstavljaju izvor nesporazuma i spletki prema/među nama. Pravo Ž. na devojku (intimniju drugaricu) postoji, jedino što ne tražim nikakvo učešće u njenim Ž.-ž. odnosima, već samo da nadgledam iste. U ovim odnosima zabranjeno je učešće treće/muške strane.

Ne sme da izlazi sa drugom ili drugovima i drugaricama bez mog prisustva ili prethodne najave i dogovora. Takođe, ako je imala praksu izlaženja sa homoseksualcima kojima je bila pokriće, takva praksa je ubuduće neprihvatljiva.

Stvar prioriteta: ni jedna osoba ne sme biti razlog ili izgovor za naše ne-viđanje ili moje nePrisustvo u njenom životu. Ako njeni roditelji, rođaci, kolege, poznanici/ce i ostali ne žele moje prisustvo, mogu da idu. U svakom slučaju, ne sme postojati niko i ništa što može stajati između mene i Ž. ili biti izgovor za moje nePrisustvo u njenoj blizini.

Svi oblici naših komunikacija (SMS, pisma, Facebook, Mailovi i ostali oblici komunikacije) su NAŠE zajedničko dobro, i stvar su maksimalne transparentnosti. Ako je neko čist i nema šta da krije, nema potrebe da bilo šta skriva niti insistira na bilo kakvoj tajni, i u tom slučaju, priče o poverenju i privatnosti su suvišne.

Ne sme da pripada niti jednoj rasno-etničkoj grupaciji koja ne pripada Evropskom kontinentu, u tom smislu ne sme biti: afričkog, mongolskog, Jevrejskog, arapskog, indijskog kao ni južno/severno-američkog porekla (inke maje asteci indijanci itd). Ako smatra da je procenat ne-evropskih gena u njoj zanemarljiv, može svoj predlog, tj. SEBE izneti u razmatranje. U obzir dakle dolaze samo evropljanke od Finske do Španije i od Belgije do Rusije.

Mora da ima MAKAR vrlo dobar uspeh u osnovnoj i srednjoj školi, kao i jasno sećanje na lekcije iz tog perioda.

Fakultet nije neophodan ali je poželjan. U retkom slučaju dolaze u obzir autoDidakti, ali se u svakom slučaju njeno znanje ima proveriti testovima iz opšte i poželjne kulture.

U budućem zajedničkom životu, značajan deo vremena ima se upotrebiti na zajedničko i uzajamno duhovno, telesno i kulturno uzdizanje.

Treba da bude pametna ali ne i da pametuje, pogotovu u društvu.

Poseban deo testova i razgovor biće posvećen pogledima na svetsku likovnu i muzičku baštinu. One koje smatraju da je npr Pikaso značajniji umetnik od Paje Jovanovića su automatski isključene. Muzički i ostali ukusi su privatna stvar, ali se narodnjaci, rep, gobleni, hipsteri, iiii ne tolerišu.

Materijalna priroda ovog sveta je nesumnjiva, ali pogledi Ž. na svet ne smeju biti materijalistički određeni. Materijalnost je SREDSTVO a ne CILj postojanja i ne sme obuzeti niti zagaditi Duh koji teži da evoluira u Materijalnom telu i svetu.

Ne sme da vređa Srbe i Srbiju. Ako joj se ne sviđa, neka ide negde gde je bolje. Uopšte, bilo koja vrsta vređanja je nepoželjna, ako sama nije značajno bolja od subjekta vređanja. Samo vređanje uopšte ne podrazumeva da je Ž. zbog toga bolja. U tom smislu neophodna je taktičnost, samoKontrola, pažljivo biranje primenjivih reči kao i pristojno ponašanje u svakoj prilici. Psovanje se povremeno, ali NE i svakodnevno toleriše. Takođe, ne sme da me izvrće javnom vređanju, podsmehu ili sličnim nedoličnim situacijama ako pre toga nije upotrebila sve druge mogućnosti da neko stanje popravi.

S druge strane, ogovaranje u internim krugovima je poželjno jer služi da se definiše i učvrsti predstava o našem mestu u društvu. Nasuprot tome, najoštrije je zabranjeno iznošenje našeg prljavog veša u javnost.

Da poseduje čvrstu osnovnu logiku. Ako nema dokaza, njena ubeđenja ne moraju se uzimati za validna.

Da bude dosledna u stavovima i izjavama. Ako je nešto crno danas, sutra ne može biti belo. Stvari i pojmovi moraju biti jasno i nedvosmisleno jasni, i uzimati se kao takvi jednom za svagda.

Pravo na svojinu je zagarantovano. Imovina koju unese u vezu smatra se isključivo njenom i moja isključivo mojom, i u oba slučaja, drugoj strani data samo na korišćenje. Ono što je stečeno TOKOM veze, deli se u slučaju rastanka po formuli:

(%V.u - %M.u) /2 +%M.u

Ne sme da zarađuje za život bilo kojim oblikom krivične delatnosti, kao ni bilo kojim oblicima prostitucije, prevara ili prošnje.

Materijalno stanje je u suštini nevažno, ali će se Ž sa 10 puta gorim ili 10 puta BOLjIM materijalnim stanjem najverovatnije isključiti. Svaka disproporcija je osnov za sumnju u iskrenost mojih ili njenih motiva u vezi, što se mora izbeći. Izuzetak mogu biti Ž. koje su se obogatile ili osiromašile tuđom krivicom ili spletom okolnosti na koje nisu mogle da utiču. Ako je previše siromašna a ima sve ostale kvaliteta, može dokazati privrženost tako što će upotrebiti svoje sposobnosti da na moralan i legalan način zaradi dovoljno da ublaži razliku u našem imovno/materijalnom stanju.

Takođe, ako je značajno bogatija, moraće da deo imovine pokloni u humanitarne ili prosvetne svrhe da bi pokazala svoju nematerijalističku prirodu.

Sex je poželjan, bar od 2-7 puta nedeljno, ali ne sme se pretvoriti u jedinu zabavu niti gušiti ostale mogućnosti za rekreaciju, zadovoljstvo, uživanje ili napredovanje u bilo kom smislu.

Kondom se NE koristi, osim u specijalnim situacijama. AntiBebi pilule su jedini dozvoljeni kontinuirani vid zaštite, na koji nije obavezna, jer ja pazim.

Priča o našoj intimi je potpuna tajna za sve prijatelje, poznanike, rođake i ostale osim za doktora i to samo u slučaju medicinskih nedoumica. Naša soba - naša stvar.

Iznad ženskih prava stoje LjUDSKA prava. Ne može se pozivati na prava žena onda kada joj ljudska prava nisu uskraćena. To što je žena ne daje joj nikakva posebna prava osim prava na rađanje. Nasilje i nepotrebna grubost se NE tolerišu.

Ima slobodu veroispovesti, ali su monoteistički kao i bilo koji drugi fanatici nepoželjni. Ima pravo na veru i stavove ali ne i na nametanje istih bez čvrstih i logičnih dokaza. Vera nije razlog za nepoštovanje USLOVA ovog oglasa.

- Ako Ž. misli da su neki od članova preterani ili skloni razmatranju, može izneti pismenu alternativu, ili napraviti član predmetom DOGOVORA, ali samo ako ima ozbiljne namere. U protivnom, primedbe se, zbog gubljenja vremena, neće uzimati ozbiljno.
- Ako Ž. ima svoj spisak zahteva, oni će se razmotriti pre ugovora o vezi.
- Ovaj spisak može biti proširen bez prethodne najave, ali ne i posle zaključenja ugovora sa Ž.

Prošlo je 4 godine od ovog nesvakidašnjeg oglasa, a s obzirom da je i danas predmet rasprave, izgleda da ovaj zahtevni mladić ipak nije našao svoju Ž.

Pogledajte još