Danas su sveti apostoli Sila, Siluan, Kriskent, Epenet i Andronik

Sv. Sila bi poslat iz Jerusalima u Antiohiju s Pavlom i Varnavom, da tamo reše spor među vernima odnosno obrezanja, naime, da netreba obrezivati neznabošce, kad prelaze u hrišćanstvo (Dela Ap. 15, 22). Po tom je putovao Sila s Pavlom po Aziji i Makedoniji, i bio postavljen za episkopa u Korintu, gde je mirno skončao. Siluan je pomagao obojici vrhovnih apostola (I Pet. 5, 12; II Kor, 1, 19). Kao episkop u Solunumnogo se potrudio, mnogo nastradao, dok nije zemaljski život zamenio nebesnim. Kriskent bi satrudnik ap. Pavla (II Tim.4, 10), po tom episkop u Galatiji, pa misionar u Galiji, gde mučenički skonča za Hrista u vreme Trajanovo. Epenet sveti, spomenut od apostola Pavla (Rim. 16, 5), bio je episkopu Kartageni. Andronik (Rim. 16, 7) episkop Panonije, spominje se posebno 17 maja.