DANAS JE PREBODOBNA EFROSINIJA: Evo zbog čega je ONA simbol samosvesne žene

Bila je od bezdetnih roditelja molitvom od Boga isprošena. Blagočesni roditelji njeni vaspitaše kćer svoju verom Hristovom. Ne hoteći da stupa u brak mlada Efrosinija, da bi se sakrila od oca, svoga, preobuče se u muško odelo i prijavi se igumanu jednog manastira kao evnuh cara Teodosija s imenom Izmaragd.

Iguman ga primi i predade na rukovodstvo duhovniku Agipitu. Svojim postnim i molitvenim podvigom Izmaragd brzo prevaziđe sve monahe u tom manastiru.

Kada navrši 38 godina teškog podviga poseti Pafnutije taj manastir, i iguman ga uputi Izmaragdu na molitvu i utehu. Izmaragd poznade Pafnutija a Pafnutije ne pozna Izmaragda. Kada otac ispovedi svoju tugu za izgubljenom ćerkom, reče mu Izmaragd, da ne gubi nadu, jer će još u ovom životu videti kćer svoju, i zamoli ga da opet k njemu dođe kroz tri dana. Kada Pafnutije opet dođe Izmaragd ležaše na samrtnoj postelji.

Tada samrtnik reče Pafnutiju: ja sam Efrosinija, kćer tvoja; ti si otac moj! Otac dugo ne mogaše doći k sebi od užasnog iznenađenja. U tom izdahnu blažena Efrosinija, i otac njen ridaše nad njom. Pošto sahrani kćer svoju, Pafnutije i sam stupi u taj manastir, i useli se u keliju svoje upokojene i svete kćeri. Posle 10 godina podviga upokoji se u Gospodu i Pafnutije sveti.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.