DANAS JE PREPODOBNI ANDREJ: Evo šta svi vernici treba da učine

Slovenin po poreklu. Kao rob kupljen nekim bogatašem Teognostom u Carigradu u vreme cara Lava Mudroga, sina cara Vasilija Makedonca. Andrej beše krasan mladić telom i dušom. Teognost zavoli Andreju i dade ga da se uči pismenosti. Andrej se usrdno Bogu moljaše, i s ljubavlju crkvene službe pohođaše. Poslušavši neko nebesno javljenje on se reši na podvig jurodstva Hrista radi. I jednom kad ode na bunar za vodu, on iscepa na sebi odelo i nožem iseče, pa se napravi lud. Ožalošćen time gospodar mu Teognost sputa ga u lance i odvede u crkvu sv. Anastasije Uzorešitelnice, da mu se čitaju molitve No kako se Andrej ne popravi u očima gospodara svoga, pusti ga ovaj u slobodu kao umobolnog. Andrej sveti danju se pravljaše lud a noću po svu noć se Bogu moljaše. Živeo je bez krova i utočišta. Noćevao je na polju, išao polunag, u jednoj izdrtoj haljini, jeo je malo hleba kad bi mu dobri ljudi udelili. Od onoga što je primao on je delio prosjacima, i to kad bi im dao izrugao bi ih, da mu ne bi blagodarili. Jer svu nagradu očekivaše Andrej sveti samo od Boga. Zato se i velika blagodat Božja useli u nj, te je mogao prozirati u tajne ljudske, viđati angele i demone, odgoniti demone od ljudi, ispravljati ljude od greha. Imao je predivna viđenja Raja i najviših nebeskih Sila; video je Gospoda Hrista na prestolu slave; video je, sa svojim učenikom Epifanijem, Presvetu Bogorodicu u crkvi Vlaherni kako odeždom svojom pokriva rod hrišćanski (v. Pokrov Bogorodičin); čuo je na nebesima reči neiskazane, koje nije smeo ljudima ponoviti. Posle nečuveno teških podviga upokojio se 911. god. i preselio u večnu slavu Gospoda svoga.

Beseda na današnji dan kaže:

Blago onom čoveku, braćo, i po tri put blago njemu, čija je volja potčinjena volji Božjoj, čiji um ništa ne umuje nasuprot savetu Božjem, i čije srce ništa ne želi na suprot želji Božjoj. Um je krmanoš i volje i srca. Ako je um upravljen stalno prema Bogu, onda će on žudno poučavati se dan i noć u zakonu Božjem, i ne će ići na savet nečestivih nego će tražiti istinu i objašnjenje svemu u zakonu Božjem. Ako je um tako upravljen k Bogu, onda će se i srce čovekovo i volja čovekova brzo upraviti k Bogu. Tada će volja, kao izvršni organ unutrašnjeg čoveka, vršiti samo ono što je saglasno sa voljom Božjom i što je propisano u zakonu Božjem. Tada čovek neće stati na put grešnika, niti će sesti na sedište gubilišta, tj. ne će činiti greh niti će druge ljude na greh navlačiti.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.