SVETI DIONISIJE: Ovo na današnji dan treba da izgovorite

Ubraja se u sedamdeset manjih apostola. Ovaj divni muž beše od znamenite neznabožačke familije iz Atine. Svršivši školu filozofije u Atini ode u Misir da još uči. U to vreme jednoga dana izdahnu Gospod Hristos na krstu, i sunce pomrča, i bi tama i u Misiru 3 sata. Tada Dionisije uzviknu: "Ili Bog Tvorac sveta strada, ili ovaj svet skončava". Vrativši se u Atinu oženi se ženom Damarom, i imaše s njom sinove. Beše član najvišega suda kod Grka, Areopaga, zbog čega mu je i ostalo nazvanje Areopagit. Kada apostol Pavle propovedaše Jevanđelje u Atini, krsti se Dionisije sa celim domom svojim. Od Pavla bi posvećen za episkopa Atinskog (jer beše ostavio i ženu i decu i položaj svoj radi ljubavi Hristove). Putovaše s Pavlom dovoljno dugo i upozna sve ostale apostole Hristove. Hodio je naročito u Jerusalim, da vidi Presvetu Bogorodicu, i opisao je taj susret s njom u jednom delu svom. Bio je i na pogrebu Svete Prečiste zajedno sa ostalim apostolima. Kada učitelj njegov sv. Pavle mučenički postrada, poželi i Dionisije takvu smrt sebi. I ode u Galiju na propoved Jevanđelja među varvarima, zajedno s Rustikom prezviterom i Elevterijem đakonom. Pretrpe mnogo, ali i uspe mnogo. Njegovim trudom mnogi se neznabošci obratiše u veru Hristovu. Dionisije sagradi u Parizu malu crkvicu, gde služaše službu Božju. Kada mu beše 90 godina, bi uhvaćen i mučen za Hrista, zajedno sa Rustikom i Elevterijem, dok ih svu trojicu najzad mačem ne posekoše. Odsečena glava sv. Dionisija odskočila je na veliku razdaljinu i pala pred neku hrišćanku Katulu, koja ju zajedno sa telom česno sahrani. Postradao u vreme Dometijana 96. god. Napisao znamenita dela: o imenima Božjim, o nebesnoj i crkvenoj jerarhiji, o tajanstvenom Bogoslovlju, o Presvetoj Bogorodici.

BESEDA na današnji dan govori o strahu i radosti u Bogu:

Služite sa velikom smirenošću govoreći sami sebi: mi smo nepotrebne sluge. Neizvesno je, da li ćete primiti nagradu ili kaznu, kada u grob siđete i pred Cara Sudiju iziđete. Otuda strah mora ispunjavati sve dane službe vaše.

Radujte se njemu s trepetom. Radujte se radošću čistom i svetom, kao što se i angeli raduju Bogu živome i nepristupnome. Čistotom i svetošću miriše rajska radost, a zluradost adsku prati raskalašan smeh. Zato je rajska radost trajna, dok se adski smeh smenjuje gnevom i jaukom. Služiti sa strahom, jer je Gospod pravedan: radujte se g trepetom, jer je Gospod uzvišen i svet.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.