SVETI APOSTOL JAKOV: Zašto danas OBAVEZNO morate otići u crkvu

Naziva se bratom Gospodnjim, kao sin iz prvog braka pravednog Josifa, muža Presvete Bogorodice.

Prvi je sastavio Božansku liturgiju koja se i danas obavlja u Jerusalimu, a na ovaj dan i u mnogim pravoslavnim hramovima u svetu. Na osnovu njegovog bogosluženja napisali su liturgije i Sveti Vasilije Veliki, Sveti Jovan Zlatousti, Sveti Grigorije Bogoslov.

Jerusalimskom crkvom upravljao je 30 godina. Fariseji su bacili apostola sa hrama i ubili ga kamenjem. Kad se upokojio, imao je 63 godine.