KOBNO PREDSKAZANJE: Kao krv crveno nebo nad Beogradom

Za razliku od narodnog verovanja baziranog na praznoverju, nauke, odnosno astrofizika i meteorologija imaju na činjenicama utemeljeno objašnjenje za crveno nebo prilikom zalaska Sunca.  Pročitajte i: Prvi sneg čeka nas na velikog sveca

Kada je Sunce nisko nad horizontom, zraci ulaze u atmosferu pod veoma malim uglom i tokom tog ulaska prolaze kroz čitav različite slojeve atmosfere. Poznato ti je da se Sunčevi (a i drugi) zraci savijaju i refraktuju pri promeni gustine sredine kroz koju prolaze. Vidljiv spektar sunčeve svetlosti, koji zajedno čine belu boju (skup svih za oko vidljivih talasnih dužina), razlaže se prema talasnoj dužini na različite boje.

Prema Rejlijevom zakonu, prva iz spektra, zbog svoje najveće talasne dužine, ispada plava i ljubičasta, a poslednja ostaje crvena, nerasejana boja. Kada je Sunce nisko nad horizontom, crvena boja je ta koja odaje veće vrednosti koncentracije zrnaca prašine, što je karakteristika suvog, pa čak i toplog vazduha.

Suvog, jer da ima vlage, veći deo prašine bi se deponovao na tlo zajedno sa vodenim kapljicama. Toplog, jer topli vazduh podrazumeva uzlazno kretanje vazduha (konvekciju) koje podiže čestice prašine u vis. Dakle, današnji zalazak Sunca ne predskazuje nikakvu nesreću, već je to uobičajni meteo događaj uzrokovan visokom temperaturom vazduha za novembar.