Otvaranje izložbe „Filmska i TV scenografija“ u Ustanovi kulture „Vuk Stefanović Karadžić“

Radove izlažu studenti svih godina osnovnih studija scenografije nastalih u poslednjih deset godina rada.

Izloženi radovi tretiraju problematiku prostora televizijskog, tj. filmskog studija kao izazova za brojne emisije različitog sadržaja, igrane serije i filmove, a koji podrazumevaju adaptaciju već postojećih objekata, izbor lokacija i gradnju novih objekata na izabranim lokacijama u zavisnosti od potreba projekta.

Otvaranje izložbe je u utorak 17.novembra u 19 časova i trajaće do 17. decembra.

Ulazak je besplatan.