POGLEDAJ MU U DLAN: Ova linija otkriva kakav je u krevetu

Linija srca označena je kao Heart Line. A evo i objašnjenja.

1. Ukoliko se linija srca spušta na dole, u pravilno formiranom luku, to označava višak muške energije u seksualnom nagonu.

2. Nizak položaj linije srca upućuje na povećanu seksualnu sklonost.

3. Ako niz tankih linija preko linije srca na početku, ili se spuštaju prema kraju linije srca, to je pokazatelj da je osoba sklona koketiranju.

4. Kad se linija života (Life Line) spoji s kratkom linijom glave, to znači da seksualno ponašanje te osobe ide iz jedne krajnosti u drugu. Ove osobe uglavnom nisu romantične i seks je za njih neka vrsta dobitka.

5. Ako postoje dve linije glave – jedna koja se spaja s linijom života na početku i druga, koja se takođe spaja s linijom života malo niže, to upućuje na to da osoba možda i do kasnih 30-ih neće imati ozbiljniju vezu, a može biti i znak da je moguć kasniji brak.

Ali, ako stupi u brak sredinom 30-ih ovaj muškarac bi mogao da ima burnu aferu ili tajnu vezu koja će se zasnivati na seksu.