NAJSTROŽI SVETAC NE PRAŠTA DVE STVARI: Danas svi vernici STREPE zbog ovoga

Varlam se za života zalagao za strogo kažnjavanje onih koji ne poštuju hrišćansku veru ili žele da naude drugome zbog njegove veroispovesti. Ostao je upamćen po radikalnim stavovima i pretnjama da će svakog ruskog cara snaći nesreća ako se usudi da izaziva Boga i pokuša da prisvoji njegove moći.

Varlamu se pripisuje i da je za života lečio sve bolesti i isterivao iz ljude nečiste duhove, a postoji verovanje da su njegove kosti i posle smrti nastavile da čine čuda svakome ko se pomoli nad njegovim grobom.

Gnev Svetog Varlama navodno je 1471. godine osetio i ruski car Ivan Grozni. Naime, ovaj vladar je želeo da objedini titulu cara i patrijarha i u tom cilju je naredio da se otkopa Varlamov grob kako bi dokazao da ne postoje čudotvorne moći njegovih kostiju, odnosno da je car jedini koji ima Božije moći.

Otkopavanju moštiju sveca prisustvovao je i sam car. Legenda kaže da je iz Varlamovog groba u jednom momentu buknula vatra koja je toliko uplašila Ivana Groznog da je u tom momentu ispustio iz ruke štap koji je uvek nosio uz sebe i pobegao nazad u svoju palatu. Car je posle ovog događaja odustao od premeštanja moštiju sveca.