DANAS JE ARANĐELOVDAN: Ispaštaćete ako uradite jednu stvar, a OVO ne smete da spremate

Izabran je novembar, jer se zna da je Bog stvarao svet na ovaj dan u martu, a kako ima devet činova anđeoskih, počasni deveti mesec od marta do novembra posvećen je najvažnijem anđelu Mihailu.

Kad je Lucifer otpao od Boga i sa sobom povukao deo anđela, prvi mu se Mihailo uspešno usprotivio. Sabrao je ostale anđele, organizovao ih na principu jednomislija, jednodušnosti, ljubavi i apsolutnoj poslušnosti. Tako je pobedio Lucifera.

Mnoga su verovanja o ovom anđelu. On obilazi sve bolesnike. Ako stane kod nogu, nije dobro, ako stane kod glave, bolesnik će ozdraviti.

Priča iz Šumadije kaže da je u okolini Kragujevca živeo čovek po imenu Ljubo Bumbar. On se lako obogatio i podigao je veliku kuću, skoro dvorac, sa stotinu soba. Voleo je da se razmeće bogatstvom i da zasenjuje proste. Jednog dana on je šetao sa svojom ženom i naišao je na prosjaka koji je od njega zatražio milostinju. Bumbar je odmahnuo rukom, grubo ga odbio rekavši da njemu niko ništa nije dao. Na te reči prosjak se uzvisi, ubaci prosjačke prnje i reče: “Zar ti ništa ne dade Bog?” Bumbar ga je oholo pogledao i pred sobom ugledao dvanaestokrilnog arhanđela Mihaila. Padoše ničice pred njim i zatražiše milost. Arhanđel im odgovori: “Evo vam moje prosjačko odelo. Od sada ćete u njemu hoditi.” Tako i bi. Od sveg bogatstva, ostadoše im prosjačke prnje, a oni ovozemaljski život provedoše lutajući svetom, tražeći milostinju i moleći se Gospodu i Mihailu.

Arhanđel Mihailo sedi na nebesima, gleda na svet i kad hoće silazi među narod da izgrdi nevernike i pomogne nevoljnicima.

Srbi veruju da je on živ, pa za njegovu slavu ne prave žito. Slavi se kao krsna slava. Po brojnosti svečara nalazi se na drugom mestu.