NAJPRAVIČNIJI SVETAC: I bogati i siromašni ga se podjednako plaše zbog OVOGA

Arhanđel Mihajlo je prvi među anđelima i vojvoda anđelske nebeske vojske. Kad je Lucifer otpao od Boga i sa sobom povukao deo anđela, prvi mu se Mihajlo uspešno usprotivio.

Sabrao je preostale anđele, organizovao ih na principu jednomislija, jednodušnosti, ljubavi, kao i na aposulutnoj poslušnosti nižih činova prema višim i svetoj volji Božjoj kao konačnom i bezgrešnom.

Tako je Bog pobedio Lucifera, i prognao ga iz nebeskog savršenstva među ljudski, grešni svet.

Mnoga su narodna verovanja o ovom anđelu. On obilazi bolesne. Ako stane kod nogu, nije dobro; ako stane kod glave, dobro je, i bolesnik će prezdraviti.

Prema narodnom verovanju, koje je zabeleženo u narodnoj poeziji, kada su sveci delili uloge, arhanđel Mihajlo dobi jesenje i zimsko vreme. Vreme zime i zimske teškoće. Govori se da u ovo vreme arhanđel luta svetom obučen u prosjaka i kuša ljude.

Jedini on može da zauzda hromog vuka, da promeni volju Svetog Save, da zavede vukove da odlutaju u divljinu, gde nema ni stoke ni ljudi. On ostavlja tajne znake po selima. Kad ih vukove osete, moraju da zaobiđu selo.

Arhanđel je jedini koji juri aždaje da ne pojedu mesec. Tad raširi krila ne dajući nemani da dođe do večitog zemljinog pratioca i zato nastaje pomračenje meseca.

On sedi na nebesima, gleda na svet i kad hoće, silazi među narod da izgrdi nevernike i pomogne nevoljnicima.

Ne pravi nikakvu razliku među ljudima koji se ogreše. Bilo da su oni carevi ili puki siromasi, onaj ko pogreši, mora da ispašta.