DANAS JE SVETI JOVAN MILOSTIVI: Svetac koji je objasnio kako predosetiti SMRT

Rodom s Kipra. Za života je učinio mnoga dobra dela i postavljen je za patrijarha aleksandrijskog.

Slavi se kao krsna slava.

RASUĐIVANjE na današnji dan kaže:

Mnogim svetim ljudima i ženama otkriveno je ranije, kad će umreti i promeniti životom. To je veliki dar neba. No ne čekajući ovaj dar mi nedostojni treba svaki dan pokajanjem da se gotovimo za ishod. Od ljudi se može i pobeći a od Boga nikad. Kada sv. Jovan Milostivi begaše od Persijanaca iz Misira, javi mu se na lađi neki svetao muž sa zlatnim skiptrom u ruci i reče mu: “Car careva priziva te k Sebi”. Jovan razumede ove reči i poče se prigotovljavati za smrt, koja uskoro i nastupi.

Foto: yayimages