PANČEVCI, SVAKA ČAST: Ova odluka grada će spasiti napuštene životinje

Skupština grada Pančevo je na jučerašnjoj sednici usvojila Odluku o postavljanju montažnih, pokretnih i drugih objekata na površinama javne namene. Ovom odlukom predviđeno je postavljanje kućica za napuštene pse i mačke na teritoriji grada Pančeva! Ovom odlukom Pančevo je postalo prva lokalna samouprava koja je donela ovakvu odluku!

Odlukom koja je juče doneta propisuju se uslovi, načini postavljanja, korišćenja i uklapanja manjih montažnih i pokretnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene.

U tekstu odluke grada između ostalog stoji:

Na delovima površina javne namene mogu se postavljati montažne kućice namenjene za ishranu i smeštaj pasa i mačaka bez vlasnika u skladu sa Pravilnikom. Zahtev za donošenje Odluke o korišćenju dela površine javne namene za postavljanje kućica mogu podnositi udruženja građana registrovana za brigu o životinjama kao i Javno komunalno preduzeće u čijoj nadležnosti je postupanje sa psima i mačkama bez vlasnika, navodi se u Odluci grada.

Kućice se mogu postavljati na osnovu Odluke o korišćenju dela površine javne namene izdate od strane JP Direkcija Pančevo i za korišćenje dela površine javne namene neće se plaćati lokalna komunalna taksa!

Bravo za Pančevo!

Pančevci, zasucite rukave i krenite sa pravljenjem kućica!

Nadlanu/Izvor: zivotinje.rs