DANAS JE SVETI SILVESTAR: Šta nikako ne smete činiti

Rođen u Rimu i od mladosti izučen svetskoj mudrosti i veri Hristovoj. Svoj život je uvek upravljao prema zapovestima jevanđelskim. Mnogo se koristio poukama sveštenika Timoteja, čijem je pogubljenju za veru i sam prisustvovao, pa gledajući primer junačkog požrtvovanja svoga učitelja, i sam se zapojio takvim duhom za ceo život svoj. U tridesetoj godini postao je episkop rimski. Popravljao je običaje hrišćana. Tako, na primer, ukinuo je post svake subote, kako se to dotle držalo kod nekih hrišćana, i odredio, da se posti samo Velika Subota kao i one subote koje padnu uz postove. Svojim molitvama i čudesima pomagao je, da se car Konstantin i majka mu Jelena obrate u veru pravu i krste. Sadejstvovao carici Jeleni da pronađe Časni krst. Upravljao je crkvom Božjom dvadeset godina i česno je skončao svoj zemaljski život preselivši se u Carstvo nebesko.

BESEDA na današnji dan govori o oholosti.

Od svega što postoji na četiri strane sveta šta nas, ljude smrtne, može učiniti oholim osim gluposti i demonske obmane? Nismo li goli i jadni došli u ovaj svet, i nećemo li takvi iz njega izaći? Sve što imamo, nismo li pozajmili i nećemo li smrću sve morati povratiti? Ah, koliko je puta ovo rečeno i — prečuveno! Ništa ne donesosmo u ovaj svijet, dakle ne možemo ništa ni odnijeti, govori premudri apostol. I kad Bogu žrtvu prinosimo, prost hleb i prosto vino, mi govorimo: Tvoja od Tvojih Tebi prinosimo!, jer ništa u svetu mi nemamo svoje: ni mrvu hleba, ni kap vina — ništa što od Boga nije. Vaistinu, oholost je kći gluposti, kći uma pomračena, rođena iz zle veze s demonima. Oholost je širok prozor kroz koji brzo izvetravaju sve naše zasluge i sva dobra dela. Ništa nas ne čini pred ljudima tako praznim ni pred Bogom tako nedostojnim kao oholost. Kad Gospod nije ohol, kako mi to da budemo? Ko bi imao više prava da bude ohol od Gospoda, koji svet stvori i koji ga svojom silom drži? I gle, On se ponizi do sluge, sluge celom svetu; do smrti, smrti na krstu! O Gospode smerni, sagori u srcu našem đavolski usev oholosti ognjem Duha Tvog Svetog, i usadi u nj blagorodni usev smernosti i krotosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.