fbpx

PRENOS MOŠTIJU SVETOG IGNJATIJA BOGONOSCA: Zbog čega je današnji dan važan za sve vernike

Glavno praznovanje svetog Ignjatija jeste u zimu 20 decembra. Ovoga dana se praznuje prenos njegovih česnih moštiju iz Rima, gde mučenički postrada, u Antiohiju, gde je ranije bio arhijerej. Kada sveti Ignjatije beše pozvan u Rim, da pred carem Trajanom odgovara za svoju veru, na tome dugom putu pratiše ga nekoliko građana iz Antiohije, pobuđeni na to velikom ljubavlju prema svome divnom arhipastiru. Svetitelj Božji, pošto se nikako ne hte odreći vere Hristove prezrevši sva laskanja i obećanja cara Trajana, bi osuđen na smrt i bačen u Cirku Velikom pred zverove. Zverovi ga rastrgoše, i on predade dušu svoju Bogu. Tada njegovi pratioci sabraše njegove obnažene kosti, preneše u Antiohiju, i česno sahraniše. No kada Persijanci zauzeše Antiohiju u šestom veku mošti svetog Ignjatija ponovo se vrate iz Antiohije u Rim, gde se i sada nalaze u crkvi svetog Klimenta.

RASUĐIVANjE na današnji dan kaže:

Što više jedan čovek napreduje u duhovnom saznanju i očišćenju srca, to mu izgleda nizina, u kojoj se nalazi, sve niža, a visina, kojoj gredi, sve viša. Kad je jedan duhovni velikan ležao na samrtnoj postelji, pa čuvši gde ga drugovi pohvaljuju zbog njegovih velikih podviga, on se zaplaka pa reče: "Deco, ja nisam ni početak učinio u duhovnom životu." Kada je sv. Ignjatije Bogonosac ležao okovan u tamnici, on je pisao Efescima: "Ne zapovedam vam kao da ja nešto značim. Mada sam u okovima za ime Isusa Hrista, ipak se još nisam usavršio u Njemu. Sad počinjem biti učenikom, i govorim s vama kao s kolegijumom nastavnika mojih."

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.