#Energija2016 Mirjana Ružić: Inspekcija za zaštitu životne sredine nije nadležna za postupanje u mnogim slučajevima kada to građani očekuju

Kako se veliki broj srpskih kompanija iz oblasti energetike nalazi upravo na teritoriji AP Vojvodina (Srbijagas, NIS, Gazprom, Transnafta, Banatski Dvor, Euro Petroli mnogi drugi) odlučili smo da nakon dve u Beogradu, prvu energetsku konferenciju u 2016. održimo u Novom Sadu.

Konferenciju će otvoriti predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Nakon njih, prisutnima će se obratiti ambasador Kraljevine Holandije u Beogradu, Hendrik G.C. van den Dool, šef Ekonomskog odeljenja Delegacije Evropske unije u Srbiji, Freek Janmaat i Ana M. Bulos, ekonomski savetnik Ambasade SAD u Beogradu.

Na panelu "Balkan Goes Green" učestvovaće i Mirjana Ružić, načelnik Odeljenja za zaštitu prirode i upravljanje otpadom, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Gradska uprava grada Beograda.

Kakav je kvalitet životne sredine u Beogradu i šta rezultati praćenja zagađenja govore o poziciji našeg glavnog grada u odnosu na evropske prestonice?

- U cilju dostizanja kvaliteta životne sredine u evropskim prestonicama, Beograd čeka dosta posla. Najzahtevnije aktivnosti koje treba završiti su u oblasti prečišćavanja otpadnih voda i u oblasti zbrinjavanja otpada. Započeta je izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kao i aktivnosti na uređenju deponije u Vinči sa izgradnjom postrojenja za spaljivanje otpada. Istovremeno, svake godine se smanjuje broj individualnih kotlarnica u gradu čime se poboljšava kvalitet vazduha.

Na kakve probleme nailazi Gradska uprava za inspekcije poslove kada je u pitanju ovaj sektor?

- Inspekcija za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda obavlja poslove inspekcijskgg nadzora u skladu sa ovlašćenjima propisanim zakonima iz oblasti zaštite životne sredine, kao poverene poslove. To znači, da grad Beograd, kao jedinica lokalne samouprave, nema zakonski osnov da donese normativni akt kojim bi se bliže uredila neka oblast zaštite životne sredine koja je specifična za Beograd kao glavni grad, pa inspektori grada nisu nadležni za postupanje u mnogim slučajevima kada građani očekuju postupanje gradskih inspektora. Tu su i problemi na koje inspektori nailaze zbog neusaglašenosti zakona ili nepostojanja podzakonskih akata.

Šta će sve Grad Beograd morati da uradi kada se ovo poglavlje otvori u pregovorima sa Evropskom unijom?

- Srbija trenutno finalizira akcione planove potrebne za otvaranje poglavlja životne sredine. Sposobnost zemlje da sprovede zakone u oblasti životne sredine je ključni kriterijum prilikom procene spremnosti za status kandidata i konačno članstvo u EU. U skladu sa tim, u toku je harmonizacija srpskog zakonodavstva sa direktivama EU. Inspekcija za zaštitu životne sredine će u narednom periodu utvrđivati usklađenost beogradske industrije sa standardima EU. Veliki broj operatera će morati da dostigne standarde EU do datuma pristupanja zemlje Evropskoj uniji, dok za neke operatere koji ispunjavaju određene kriterijume, Vlada može da pregovara takozvani “prelazni period”. Prelazni periodi omogućavaju izabranim kompanijama da urade potrebne investicije za dostizanje standarda EU u ograničenom vremenskom periodu nakon datuma pristupanja EU.

Kompletan program konferencije i informacije o učešću možete pronaći OVDE

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.