Deluje kao obična pomoćna kućica, ali predivno je to što bi mogla da bude spas za milione izbeglica

I