Šta bi bilo kada bismo imali potpuno simetrična lica

/