Zanosna pevačica u zagrljaju manekena (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=BfgoiYu9EUE