Da joj nije zima? Šta se dešava kada gurnete kovanicu u suvi led

https://www.youtube.com/watch?v=piCJTRDvpNA