Viđali su ga u parku svakog dana, ali niko nije ni slutio zašto

Njegovo