Jedno je sigurno: DA NE POSTOJE RUSI, TREBALO BI IH IZMISLITI!

 

Marketin