NEVINA ŽRTVA: Zbog posledica rata rođena je bez ruku, ali vidite kako danas živi

/