KOJI CAR: Trebalo mu je 25 godina da napravi ovo!

/