ARHANĐEL GAVRILO: Koje poslove bi danas trebalo da izbegavate

Jedan od sedam glavnih anđela, smatra se glasnikom Božje volje i da donosi dobre vesti. U narodu se slavi kao svetac, zaštitnik ljudi i stoke.

U mnogim selima, pogotovo planinskim gde ima stočara, arhanđel Gavrilo se svetkuje kao zavetna slava. Na taj dan stočari ne uprežu volove, ostavljaju stoku na miru, a stariji ljudi čak izbegavaju da bilo šta rade, osim sitnih poslova po kući.

Srbi ga slave kao zaštitnika od nepogoda, a mnogi i kao krsnu slavu.

Pogledajte još