PREPODOBNI JOVAN LESTVIČNI: Čudotovorac koji je molitvom spasavao živote

Prepodobni Jovan Lestvičnik je pisac znamenite Lestvice. Prema crkvenom predanju došao je na Sinajsku goru kao šesnaestogodišnji dečko i tu ostao, najpre kao poslušnik, a konačno kao sinajski iguman do svoje osamdesete godine, kada je i umro oko 563.

Prema rečima njegovog životopisca, monaha Danila, Jovanov duhovni otac sa Sinajske gore, otac Martirije je čim ga je video, prorekao da će biti iguman sinajski.

Postoji anegdota o tome kako je molitvom spasao učenika Mojseja. Naime, Mojsej je jednog dana zaspao u hladu velikog kamena. Jovan, na molitvi u svojoj ćeliji, vide da je njegov učenik u opasnosti, i poče da se moli za njega. Kada je kasnije doašo Mojsej, pao je na kolena i zahvalio svom dugghovnom ocu što ga je spasao od sigurne smrti. Tad je ispričao kako je u snu čuo da ga Jovan doziva, pa je skočio i u tom času je onaj kamen pao. Da nije skočio, kamen bi ga ubio.

Nakon toga, na zahtev crkvene braće, primljene je za igumana.

Pogledajte još