VERSKI KALENDAR: Danas je PREPODOBNI NIKITA ISPOVEDNIK!

Nikita Halkedonski je rođen u Vitiniji, u gradu Kesariji. Otac njegov Filaret je ostavio svoju suprugu i zamonašio se, te je Nikita ostao kod svoje babe, očeve majke. Pošto je odrastao i školovao se otišao je u manastir Midikijski, gde ga je iguman Nikifor postrigao za monaha, a posle sedam godina podvizavanja rukopoložio ga je patrijarh Tarasije za jeromonaha. Po smrti Nikifora i Nikitinog druga Atanasija, bratstvo je izabralo Nikitu, i preko njegove volje, za igumana. Sveti Nikita je bio primer života i podviga bratiji dug niz godina. Ali kad se zacario Lav V Jermenin, posle carice Irine i careva Nikifora i Mihaila, ikonoborska jeres je obnovljena. Car je zbacio patrijarha Nikifora i poslao ga na zatočenje, a na njegovo mesto postavio jeretika Teodota Kasitera. I Nikita je zatvoren i mučen, ali je ostao veran pravoslavlju. Premeštan je iz tamnice u tamnicu, i mučen glađu i žeđu, mrazom i znojem i poruganjem. Naročito mu je dosađivao neki Nikola s podsmehom i porugom. Međutim hrišćani veruju da se jedne noći javio Nikoli njegov umrli otac na snu i prekorno mu rekao: „odstupi od sluge Božjega!” I od toga časa Nikola se pokajao te ne samo da nije dosađivao ovom svetitelju nego je i druge odvraćao da mu ne dosađuju. Kada je Lav Jermenin poginuo, carstvo je preuzeo car Mihail Valvos, koji je oslobodio sve pravoslavne stradalnike. Nikita se povukao u jedno usamljeno mesto blizu Carigrada, gde je u molitvi i blagodarenju Bogu na svemu proveo svoje poslednje dane. Hrišćani takođe veruju da je sotvorio mnoga čudesa molitvom za vreme života, kada je umro, preneli su mu telo u njegov manastir. I pri tom sprovodu mnogi bolesnici koji su se dotakli se tela njegova i biše isceljeni. Mošti mu biše položene do grobnice njegovog duhovnog oca Nikifora i njegovog druga Atanasija. Umro je 824. godine.

Foto: Promo