NAJZAD OTKRIVENA TAJNA: Kako se bira jagnje za Đurđevdan

U selim aširom Šumadije je to unapred odabrano i prazniku namenjeno jagnje.
Ono se posebno gaji tokom cele godine, a na dašnji dan se kolje. Žemne pomažu mučracima u čišćenju i pripremi za pečenje. Cela porudca je na okupu.

U Jablanici se sa zaklanim jagnjadima odlaze na uranak na planinu Tresku, na koju tada vrše i prvi izgon stoke.

U selu Petnjik, kod Berana, na ovaj dan su rano izjutra muškarci pucali preko stoke, davali joj so, a potom klali jagnje.

Mladi su rano izjutra odlazili do vodenice da e poprskaju omajom (vodom koja prska sa vodeničarsko kola) da bi bili zdravi tokom godine.

Pogledajte još