ECI, PECI, PEC: Brojalice koje su obeležile svačije detinjstvo

Brojalica predstavljaju ritmičko izgovaranje teksta na istom tonu.
Spadaju u vrstu dečjeg folklora, pa se kao i svaki folklor, usmeno prenose s generacije na generaciju. A u toj usmenoj predaji se menjaju, prilagođavaju, dopunjuju, osavremnjuju…

Brojalice najčešće nastaju spontano, smišljaju ih deca kroz igru. Osim što razvijaju ritmičke sposobnosti, pomažu i učenje kod dece.

Obično je karakterističan poslednji slog koji služi da se izabere neko dete za poseban zadatak – bilo da se npr. isključi iz igre ili da uradi nešto što se od njega zahteva.

Žmurke se nisu mogle zamisliti bez brojalice, kao ni odabir timova za između dve vatre.
Ovo su neke od najpopularnijih…
* Eci, peci, pec, ti si mali zec, ja sam mala prepelica, eci, peci, pec
* En den dore, duboko je more, a još dublja Mitrovica gde se kisi kiselica, kiselica kisi, ti za mene N-I-S-I
* A, be, ce, de, mačka prede na vrh grede, a miš mota preko plota
* Pliva patka preko Save, nosi pismo na vrh glave, u tom pismu piše: ne volim te V-I-Š-E
* Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe, čuvaj Mijo rep, da ne budeš slep, ako budeš slep, otpašće ti rep