EVO ŠTA NIKAKO NE VALJA DANAS DA RADITE: Srbi slave prepodobnu MUČENICU TEODOSIJU

Legenda o njoj potiče još iz vremena vladavine cara Maksimilijana, kada su u Kesariji palestinskoj stajali mnogi hrišćani vezani pred pretorijom. Tada im je pristupila devica Teodosija i hrabrila ih za smrt mučeničku, ali su je vojnici čuli, pa su i nju odveli pred sudiju.

Besni sudija je naredio da joj se kamen okači o vrati i baci u more.

Ipak, Božji anđeli su je izneli živu na obalu, i ponovo se javila sudiji, on je naredio da je poseku.

Postradala je 308. godine.

U hrišćanskoj tradiciji pominje se i da se iduće noći javila sveta Teodosija svojim roditeljima, sva u nebeskom sjaju, okružena mnogim drugim spasenim devojkama i rekla:
– Vidite li, kolika je slava i blagodat Hrista moga, koje ste me hteli lišiti? – upitala je svoje roditelje koji su hteli da je odvuku od vere.

Nekada je bila velika neustrašivost svetih ljudi i žena, koje ni tamnica, izgnanstvo, muke, poniženja, pretnje, mač, ponor, oganj i vešala nisu mogli da naruše uzvišeni mir njihovih duša, koje su bile čvrsto vezane za Hrista.

U narodu se veruje da na ovaj dan ne bi trebalo da se koriste nikakvi konopci, čak da se ni ne pere ni ne prostire veš.

Uvreženo je, naime, verovanje da će devojke koje to, ipak, urade ostati bez poroda, kao i da će oni mladići koji pogreše ovako, biti nesrećni u svakom poslu kojeg se prihvate.