#BOOKTALK2016 – prof. dr Sava Damjanov: Pojedini autori fantastike već su zauzeli značajno mesto u savremenoj književnosti

Kao i prošle godine konferenciji će prethoditi akcija “Nedelja knjige“,od 29. avgusta do 2. septembra u sklopu koje će svi putnici u gradskom prevozu u Novom Sada koje naši volonteri zateknu da čitaju knjigu dobiti knjigu na poklon. Poklon knjige obezbedili su izdavači, partneri konferencije.

Po prvi put u sklopu konferencije održaće se Walk & Talk: Razgovor sa omiljenim piscem tokom šetnje Novim Sadom! Učesnici konferencije imaće prilike da se druže sa svojim omiljenim piscima tokom “Walk & Talk” aktivacije. Šetnja Novim Sadom uz kafu i kolače u “Teatru“. Pišite sa kim želite da se družite na WalkTalk@color.rs i saznajte termin šetnje. Broj učesnika po grupi je ograničen na 8.

Na panelu “Mi deca Save Savanovića: Fantastika i njeno mesto u savremenoj književnosti” učestvovaće i prof. dr Sava Damjanov, radi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu kao redovni profesor na Odseku za srpsku književnost, piše prozu, književnokritičke i književnoistorijske radove.

Gledajući istoriju književnosti, da li će popularnost fantastike biti prolazna?

– Fantastika kao osoben vid književnosti postoji od samih početaka umetnosti: još je Platon o njoj pisao kao o stvaralačkoj praksi suprotnoj realističkom mimezisu. Da li danas književna fantastika popularnija od – recimo! – „nonfiction“ literature? Ako umemo apsolutno pouzdano da odgovorimo na to pitanje, onda imamo jasan odgovor i na Vaše…

Da li globalna popularnost fantastike ima uticaja na navike i opredeljena studenata kojima predajete?

– Ima kod onih koji je vole, ali nema kod onih koji je ne vole!

Da li domaći autori fantastike mogu da zauzmu značajno mesto u savremenoj srpskoj književnosti?

– Neki već jesu: Venclović, Glišić, Koder, Dragutin Ilić, Komarčić.. a Palavestrina antologijska „Knjiga srpske fantastike“ u II delu prezentuje niz savremenih.

Predavač ste na mnogim domaćim i stranim univerzitetima. Da li je globalizacija učinila to da se interesovanja studenata mnogo ne razlikuju?

– Globalizacija i treća tehnološka revolucija (informatčka) približila je ukus „milenijumske generacije“ utoliko da čitanje i percepcija visokih umetničkih vrednosti uopšte postaju raritet, pa i anahronizam. No razloga za paniku nema: nije ovo prvi put u istoriiji da fundamentalne civilzacijske vrednosti padnu u drugi (ili čak treći-četvti) plan, ali da upkos tome prežive i izrone još blistavije u budućnosti…

Kompletan program konferencije i način prijave za učešće pogledajte na linku www.color.rs/booktalk2016/

BookTalk-Vizual-2016 - smanjeno