SRBIJA NAPREDOVALA ZA 4 MESTA: Predstavljeni rezultati Indeksa globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma

Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2016. godinu, Srbija je napredovala za 4 mesta i rangirana je na 90. poziciji na listi koja obuhvata 138 zemalja sa zabeleženom vrednošću Indeksa od 3,97 (vrednost Indeksa kreće se u intervalu od 1 do 7). U odnosu na prethodnu godinu vrednost IGK za Srbiju je povećana za 0,08 što je kada se uzmu u obzir vrednosti indeksa za ostale zemlje rezultiralo rastom od četiri mesta (Srbija je u prethodne dve godine zauzimala 94. mesto na listi).

Indeks globalne onkurentnosti, smatra se jednim od najvažnijih indikatora prilikom rangiranja zemalja kod kreditora i potencijalnih investitora koji bi mogli da se odluče na poslovanje u jednoj zemlji, a vrednost indeksa dobija se kombinovanjem podataka iz međunarodnih baza i rezultata iz ankete kojase sprovodi među privrednicima.

Jelena Bulatović izvršni direktor SAM-a je izjavila da „rezultati govore da su se desili pozitivni pomaci u efikasnosti pojedinih institucija, kao i u makroekonomskoj stabilnosti i efikasnijem tržištu rada. Nadamo se da će se fiskalna konsolidacija sprovesti do kraja jer su se njeni efekti videli u pokazateljima koji obuhvataju smanjenja budžetskog deficita i kontrolisanje javnog duga“.

Vrednost IGK po stubovima konkurentnosti

Iz priloženog se vidi da je najveći pomak ostvaren u stubovima koji predstavljaju Makroekonomsko okruženje, Efikasnost tržišta rada, Razvoj finansijskih tržišta i Zdravstvo i osnovno obrazovanje. Srbija je inače na svtskoj listi najbolje rangirana u stubovima koji pokrivaju oblasti Zdravstva i osnovnog obrazovanja, Visokog obrazovanja i obuka i Tehnološke osposobljenosti (53, 69 odnosno 70 mesto).

Što se tiče regiona, prema vrednosti Indeksa globalne konkurentnosti, u 2016. godini Srbija je plasirana bolje jedino od Bosne i Hercegovine koja zauzima 107. poziciju na rang listi SEF. Od ostalih zemalja iz okruženja Albanija koja je prošle godine bila za jedno mesto bolje rangiran od Srbije (zauzimala 93. poziciju) prema najnovijem izveštaju poboljšala svoju poziciju za 13 mesta. Od preostalih analiziranih zemalja, tri je poboljšalo svoju poziciju (Hrvatska, Mađarska i Slovenija), dok su preostale zemlje zabeležile pad (Mađarska, Makedonija, Crna Gora i Rumunija) koji je najizraženiji u slučaju Crne Gore koja je nakon prošlogodišnjeg 70. sada zauzela 82. mesto na listi.

Jelena Žarković Rakić, direktorka FREN-a izjavila je da se u ovogodišnjem izveštaju vide pozitivni efekti Zakona o radu, pre svega u vidu fleksibilnijeg zapošljavanja i otpuštanja. Međutim, privrednici i dalje loše ocenjuju kvalitet obrazovnog sistema i ovo je njihova jasna poruka da žele bolje osposobljene kadrove koji izlaze iz obrazovnog sistema na tržište rada. Privrednici ove godine ocenjuju da su porezi najproblematičniji faktor za poslovanje, gde najverovatnije misle na poreze na rad s obzirom na skorašnje istupe u javnosti kada su tražili rasterećenja u pogledu oporezivanja radne snage.

Komentarišući ovogodišnje rezultate, direktor USAID projekta za bolje uslove poslovanja Dragana Stanojević, istakla je da je na pozitivnu percepciju institucija uticala primena Zakona o inspekcijskom nadzoru, koja je doprinela borbi protiv sive ekonomije, zatim primena Zakona o planiranju i izgradnji, kao i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, koje je dovelo do veće efikasnosti sistema i rasta građevinske industrije.

Kompletan izveštaj za Srbiju možete pronaći na web sajtu www.fren.org.rs , ili pogledati putem linka: www.fren.org.rs/node/497

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.