Hotelski menadžment i turistička ponuda Srbije

Panelisti koji su diskutovali na pomenutu temu bili su: Aleksandar Denda, savetnik potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministar trgovine i turizma i telekomunikacija; Petar Kulaš, Partner - WM Hotels; Goran Kovačević, Managing director - Hotel Square Nine; Gabriela Ditetova, General Manager – Radisson Blu Old Mill; Milica Čubrilo Filipović; sekretar udruženja za turizam Privredne komore Srbije…

Neka od pitanja koja su se pokrenula na panelu odnosila su se na negativne posledice lošeg menadžmenta u različitim hotelima u Srbijii, da li postoji razlika u kvalitetu hotelijerskog menadžmenta između franšiznih hotela i hotela koji nisu u sistemu franšiza.

Vođena je diskusija na temu hotela u privatnom vlasništvu u Srbiji i regionu i da li isti mogu da prate promene na tržištu, kao i koja je uloga konsalting menadžment kompanija u tom procesu.

Svakako, jedno od značajnijih pitanja odnosilo se na sistem obrazovanja, tj. da li isti može da prati pojačan rast turizma i "proizvede" dovoljan broj adekvatne radne snage koja bi učestvovala u podizanju kvaliteta hotelijerskog menadžmenta u Srbiji i regionu.

Pogledajte još