#PorodicneFirme2017 - Branko Kecman: Pokušaću da "prodrmam" učesnike kako bi aktivno razmišljali o odnosu porodice i kompanije!

Konferencija će okupiti privrednike i stručnjake iz ove oblasti u Srbiji i regionu. Na otvaranju će govoriti Goran Knežević, Ministar privrede u Vladi Srbije i Robert Čoban, presednik Color Press Grupe. Kroz panel diskusije i studije slučaja prisutni će imati priliku da čuju na kakve sve izazove nailaze porodične firme u Srbiji, šta menadžeri porodičnih firmi treba da rade u krizi, govoriće se i o angažovanju spoljnih menadžera, odnosu porodice i porodične, kao i aktuelnim tržišnim uslovima poslovanja.

Prezentaciju pod nazivom "Odnos porodice i porodične firme" održaće Branko Kecman, CEO Advantis broker, koja se konsultantskim poslovima u domenu korporativnog upravljanja bavi već deset godina. Sa gospodinom Kecmanom smo razgovarali u susret konferenciji:

Advantis Broker savetuje porodične firme u vezi sa korporativnim upravljanjem. Šta to sve podrazumeva i koje vrste instrumenata koristite?

- Obzirom da smo partner Međunarodne finansijske korporacije (IFC) već pet godina na projektu razvoja korporativnog upravljanja u Evropi i Centralnoj Aziji, koristimo metodologiju koju su eksperti IFC-ija razvili na globalnom nivou. Zavisno od stepena razvoja kompanije, područja na koja usmjeravamo naše aktivnosti su strateško i operativno upravljanje, upravljanje rizicima, interna kontrola, upravljanje zaposlenima, dividendna politika i nagrađivanje ključnih lica u kompaniji, kao i porodični aspekt upravljanja. Sa kompanijom u prosjeku radimo oko 18 mjeseci i do sada smo imali veoma zadovoljne klijente koji su potpuno promjenili način razmišljanja i upravljanja a kompanije postaju puno snažnije i stabilnije i znaju "kuda idu", tako da često kažem da smo mi "wind of change" za naše klijente.

Kakvo iskustvo nosite u radu sa porodičnim firmama? Koji su to izazovi sa kojima se one najčešće susreću?

- Porodične kompanije u većini slučajeva nemaju uspostavljene mehanizme strateškog upravljanja, sistemska analiza rizika te mehanizmi upravljanja rizicima najčešće nisu inkorporirani u porodičnim kompanijama, sistemi interne kontrole su veoma slabi i svode se na relativno slabo poštovanje ISO standarda, veoma veliki rizik ključne osobe-osnivača, pritajeni ili otvoreni sukob prve i druge generacije.

Predstavite nam ukratko vašu temu prezentacije "Odnos porodice i porodične firme". Šta će prisutni sve imati priliku da čuju?

- Tokom prezentaciju ću pokušati "prodrmati" učesnike" kako bi počeli aktivno razmišljati o budućim koracima te uspostavljanju jasnih odnosa između porodice i kompanije te neophodnosti izrade dokumenata porodičnog upravljanja i dobrobiti koje mogu imati porodice kao rezultat izrade i poštovanja dokumenata porodičnog upravljanja.

Program konferencije i način prijave potražite na linku www.color.rs/porodicnefirme2017, a sve informacije i na našoj FB stranici i eventu.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.