#SerbiaGoesGreen2017 - dr Branko Dunjić: Kompanije uvođenjem čistije proizvodnje ostvaruju i ekonomsku dobit!

Tokom četiri panela i dve studije slučaja, učesnici će razgovarati o izazovima Srbije ka ispunjenju zahteva iz Poglavlja 27 procesa pridruživanja EU, organskoj proizvodnji i njenoj ulozi u celokupnoj privredi, obnovljivim izvorima energije, ekoturizmu, ekološkim kućama i ekološki osvešćenim kompanijama.

Na panelu "Ekološki svesne kompanije u svetu i kod nas" učestvovaće i dr Branko Dunjić, direktor Centra za čistiju proizvodnju Srbije, sa kojim smo razgovarali u susret konferenciji:

Šta je čistija proizvodnja i šta kompanije dobijaju uvođenjem iste?

- Čistija proizvodnja je preventivna strategija zaštite životne sredine u kojoj se radi na otkrivanju uzroka nastanka otpada, a ne na njegovoj eliminaciji. Čistija proizvodnja podrazumeva sistematsku analizu procesa u preduzeću, izradu i analizu materijalnih i energetskih bilansa. Na osnovu tih analiza daju se predlozi rešenja koja mogu biti jednostavna i jeftina (domaćinsko poslovanje) do potpune promene tehnologije. Takođe, klijente savetujemo i da razmišljaju o čitavom životnom ciklusu njihovih proizvoda, tako da su neke kompanije počele da prodaju usluge umesto proizvoda. Primer za to je hemijski lizing gde dobavljači hemikalija mogu da naplaćuju, na primer, količinu opranog veša umesto kilograma deterdženta ili broj zalepljenih kutija umesto kilograma lepka. Kompanije uvođenjem metodologije čistije proizvodnje ostvaruju ekonomsku dobit, jer metodologija ukazuje na neefikasnosti u proizvodnji ili pružanju usluga.

Kako ocenjujete zainteresovanost domaćih kompanija za uvođenjem čistije proizvodnje?

- Većina naših kompanija čistiju proizvodnju posmatra kao nevažnu, sporednu stvar, vezanu za zaštitu životne sredine, dok ona u stvari predstavlja ozbiljnu poslovnu strategiju, održivu na duži rok. Poslovnu strategiju zasnovanu na domaćinskom poslovanju, stalnom preispitivanju i unapređenju, znatiželji. Strategiju zasnovanu na odgovornosti prema sebi, okolini, prirodnim resursima i budućim generacijama. Istinu za volju, naše kolege iz čitavog sveta kažu da je slično i kod njih. Ponovo mogu da kažem da najuspešnije i najbolje kompanije u osnovama svoga poslovanja imaju ugrađene principe čistije proizvodnje.

Šta Centar za čistiju proizvodnju Srbije nudi kompanijama u ovom procesu?

- Centar za čistiju proizvodnju Srbije osnovan je 2007. godine i deluje u okviru Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Centar je na globalnom nivou deo UNIDO/UNEP mreže Centara za sirovinsku efikasnost i čistiju proizvodnju (RECP Net). Do sada je pomogao u primeni metodologije sirovinski efikasnije i čistije proizvodnje u preko 100 kompanija u Srbiji i obučio 70 eksperata za čistiju proizvodnju. Do sada (od 2006. do 2015.) ukupno je učestvovalo preko 70 kompanija sa oko 40,000 zaposlenih i prosečne uštede po kompaniji (ne računajući projekat sa EPS) iznose oko 100,000 € godišnje uz:
Prosečno smanjenje potrošnje vode 50.000 m3/god.
Prosečno smanjenje potrošnje el. energije: 500 MWh/god.
Prosečno smanjenje emisije CO2: 500t/god.

Od 2010. godine, pored individualnog rada sa kompanijama, Centar je počeo sa realizacijom tzv. Eko-profit projekata. Eko-profit projekti predstavljaju uvođenje sirovinske efikasnosti i čistije proizvodnje tj. saradnju između lokalne (regionalne) samouprave i lokalnih kompanija. Sirovinska efikasnost i čistija proizvodnja (RECP) podrazumevaju primenu principa sprečavanja (prevencije) zagađenja na samom izvoru njegovog nastanka, zamenom klasičnih rešenja koja tretiraju otpad na kraju proizvodnog procesa. Rezultati uvođenja ovakvog modela su uštede, smanjeni uticaj na životnu sredinu i bolja usklađenost sa zakonodavstvom, na sledeće načine:
racionalnijom upotrebom sirovina, vode i energije,
smanjenjem troškova proizvodnje,
smanjenjem količine otpada i emisije,
povećanjem stepena produktivnosti i boljeg kvaliteta proizvoda, stvaranjem preduzeća koje će biti »prijatelj« životnoj sredini.
2010. i 2012. godine je realizovan projekat u Gradu Pančevu sa 15 kompanija i u Gradu Čačku sa 7 kompanija.

U projektu „Hemijski lizing“, koji uvodi novi poslovni model u upravljanju hemikalijama, naš Centar učestvuje pod okriljem UNIDO, od 2007. godine. Centar je dobio na međunarodnoj sceni brojna priznanja za postignute rezultate u uvođenju ovog poslovnig modela u konkurenciji više od 50 oganizacija iz 20 zemalja među kojima i nekoliko zlatnih i srebrnih medalja. Dobili smo i priznanje za najbolji Centar u svetu koji sprovodi ovaj projekat. Medalje su pored Centra, dobili i partneri Knjaz Miloš, Ecolab, Henkel i Bambi-Banat. S obzirom da ovde nemamo više mesta za objašnjavanje poslovnog modela, neka vaši čitaoci posete www.chemicalleasing.com ili naš sajt, www.cpc-serbia.org

Sve informacije i način prijave za učešće pogledajte na zvaničnom sajtu www.color.rs/serbiagoesgreen2017

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.