Regionalna konferencija "Filantropija u zemljama zapadnog Balkana i Turske – MAKING IT WORK"

Da li smo i koliko spremni na davanja za opšte dobro kao društvo, koliko se zapravo daje u zemljama regiona, za šta se daje podrška, ko su najčešći darodavci a ko korisnici, kako doći do strateških partnerstava i kako nove tehnologije mogu doprineti povećanju davanja, pokušaće da odgovore učesnici ove konferencije.

Istraživanja pokazuju da podršku najčešće primaju institucije, poput zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih, organizacije civilnog društva ali i građani i porodice koje se nalaze u kritičnim situacijama.

Podaci takođe ukazuju da raste podrška organizacijama civilnog društva. Podršku im pružaju kako poslovni sektor, tako i građani. Kada je reč o poslovnom sektoru, podrška najčešće stiže od većih kompanija, ali i od malih i srednjih preduzeća. Poslovni sektor na taj način daje svoj doprinos razvoju zajednica u kojima posluje, istovremeno investirajući i u imidž kompanije. Primetno je da se menja svest kompanija koje su u prethodnom periodu koristile filantropske aktivnosti u službi PR-a ka suštinskom razumevanju da ove aktivnosti pomažu razvitku lokalnih zajednica.

Ova tema je u fokusu zbog velikih potreba koje postoje, naročito u oblastima zdravstva, podrške marginalizovanim grupama, siromaštva i obrazovanja. Treba međutim istaći da, ni u jednoj zemlji regiona, područje filantropije nije dovoljno regulisano na način da omogući kompanijama, pojedincima i organizacijama da u potpunosti iskoriste svoj potencijal, te da postoji prostor za unapređenje pravno-fiskalne regulative koje bi omogućilo povećanje davanja za opšte dobro.

Zahvaljujući angažmanu TACSO projekta i organizacija civilnog društva, filantropija je povezana sa indikatorima Smernica EU za podršku civilnom društvu u zemljama proširenja, kojima će se pratiti napredak u regulisanju ove oblasti.

Dve godine nakon prethodne konferencije, razgovaraće se o napretku i konkretnim aktivnostima koje su se desile. Razmena iskustava i predstavljanje slučajeva dobre prakse iz kojih se može učiti, će svakako biti jedan od rezultata konferencije i dodatno doprineti daljem razvoju regiona kada je filantropija u pitanju.

Na konferenciji će, između ostalih, govoriti Robert Čoban, predsednik Color Press grupe kao i Veran Matić predsednik B92 fondacije i predsednik DOP Saveta Privredne komore Srbije. Od predstavnika drugih zemalja na konferenciji će govoriti i predstavnici Crnogorskog Telekoma, kompanije Telemach iz Bosne i Hercegovine, Sabanci Fondacije iz Turske, Alfa banke iz Albanije, predstavnici Retvitnog obroka iz Makedonije, Kosovo Down sindrom organizacije sa Kosova kao i niza organizacija koje se bave ovom temom.

Za više informacija o konferenciji, učesnicima, izveštajima i prezentacijama, molimo vas posetite www.tacso.org

Konferencija se organizuje kroz projekat Tehničke asistencije organizacijama civilnog društva (TACSO) koju finansira EU.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.