Direktna Banka kupuje Piraeus banku AD Beograd

Kupovina Piraeus Banke od strane Direktne Banke uslovljena je uobičajenim korporativnim i regulatornim dozvolama, uključujući i one koje izdaje Narodna banka Srbije. Očekuje se da će Piraeus Banka postati deo Direktne Banke do kraja prvog kvartala 2018. godine, po pribavljanju svih neophodnih saglasnosti nadležnih organa.

Ukoliko sve saglasnosti budu pribavljene u skladu sa očekivanim, Direktnu Banku će u 2018. godini činiti oko 60 ekspozitura, dok će klijenti biti usluženi od strane preko 800 zaposlenih, što će neminovno dovesti do jačanja kako prodajne mreže i kapaciteta Direktne Banke, tako i do nastavka jačanja pozicije koju Direktna Banka ima na tržištu. U skladu sa navedenim, očekuje se da će vrednost imovine Direktne Banke iznositi preko pola milijarde evra.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.