Nacionalni park Šara

Na krajnjem jugu Srbije duž granice s Makedonijom, prostire se Nacionalni park Šar-planina na površini od 39000 ha.

Šar planina objedinjuje oko 2000 biljnih vrsta i 20 lokalnih, Šarskih endemita, među kojima su najpoznatiji Natalijina ramonda, molika, munika, makedonski hrast.

Sa 147 vrsta leptira, Šar-planina je najbogatije područje Evrope, a sa preko 200 vrsta ptica (orao bradan, beloglavi sup, suri orao, tetreb), ona je stecište 60% ornitofaune Jugoslavije. Na nepreglednim prostranstvima Šar-planine, mogu se videti endemične i reliktne vrste sitnih glodara, kao što su dinarska voluharica, kuna zlatica, kuna belica, vidra, ali i divlja mačka, ris, medved i divokoza.

Sa brojnim glacijalnim jezerima i raznovrsnim oblicima glacijalnog reljefa, Šar-planina predstavlja pravi muzej glacijalnog reljefa pod otvorenim nebom.

Bogato kulturno-istorijsko nasleđe predstavljaju 34 srednjovekovne crkve i manastiri, poput manastira Sv. Petra Koriskog iz 13. veka i manastira Sv. Arhangela iz 15. veka nadomak Prizrena, a turistima je na raspolaganju i ski-centar na Brezovici. 

*) Šara se nalazi u AP Kosovo i Metohija koja je pod upravom KFOR-a. 

Informacije:

Nacionalni park Šar-planina
38236 Štrpce
Tel/faks: 0290/ 70 238

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.