Recept za korisnu kritiku

Kada nekome ne odgovara ponošanje sagovornika onda usledi kritika. Ipak, koliko kritika može da bude korisna, ona može i da povredi. Bečki psiholog Julija Umek savetuje kako da ispravno kritikujete:

– Opravdana kritika u pravo vreme 

– Svaka kritika mora da dozvoli promenu. To znači, svaka rečenica koja počinje sa „Ti si …“  pogrešna je, jer nije potrebno da se čovek menja. Više se radi o samom ponašanju, radi lakšeg zajedničkog suživota. 

– Onaj ko kritikuje treba da proveri da li je kritika uopšte poželjna, kao i da li odgovaraju mesto i vreme za kritikovanje. Kritika treba da bude obrazložena, na primer time, da je poželjna promena u ponašanju dotične osobe, jer vama to prija ili jer je to bolje za tu osobu – na primer kod deteta koje treba da pospremi svoju sobu. 

– Kritika ne treba da vrednuje. Pogrešno je reći „Tvoji glupi … idu mi na nerve“. Ispravno bi bilo reći „Ne osećam se dobro kada slušaš tako glasno muziku. Možeš li, molim te, koristiti slušalice?“ 

– Da biste u svako doba mogli izreći kritiku, potrebno je i češće pohvaliti kada je nešto pozitivno, kada vam se dopada.

Recept za kritiku:

1. Posmatranje: opišite svoje lično viđenje ponašanja, bez vrednovanja.
2. Jasnoća: Recite kratkim i jasnim rečenicama šta ste videli.
3. Vaš zahtev: Iskažite svoje potrebe ili zahteve.
4. Dopunite kritiku tako što ćete ispričati lična iskustva.
5. Molba: Formulišite svoj zahtev u vidu molbe. Napomenite i cenite to što će sagovorniku promena u ponašanju  možda teško pasti . Ponudite konstruktivnu pomoć. 

(Compress)

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.