2017: Fondacija Ana i Vlade Divac obezbedila više od 2.6 miliona dolara

Unapređenje uslova za odrastanje i obrazovanje dece i omladine i podrška omladinskim projektima je oblast u koju Fondacija godinama ulaže i tokom protekle godine kroz različiteprojekte obnovljeno je i opremljeno 17 škola i vrtića koje svakodnevno koristi više od 9.000 dece. Pored toga dodeljeno je 38 učeničkih stipendija i podržan je 51 omladinski projekat širom Srbije. Za kraj godine obezbedili smo i 1.000 novogodišnjih paketića za decu u školama širom Srbije.

Kroz podršku razvoju poljoprivrede u ruralnim područjima u okviru Divac poljoprivrednih fondova 105 poljoprivrednih domaćinstava sa 517 članova započelo je i razvilo sopstveni posao ili poljoprivrednu proizvodnju. Podrška je data u vidu stada domaćih životinja, poljoprivredne mehanizacije igrađevinskog materijala u vrednosti od 135.000 dolara.

Za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji dodeljena su sredstva za 7 socijalnih preduzeća u vrednosti od 47.000 dolara dok je za podršku organizacijama civilnog društva u Srbiji dodeljeno 320.000 dolara.

U toku 2017. godine je podelili smo 2.567 paketa hrane i higijene za najugroženije porodice, kao i 13.850 paketa odeće u domovima za nezbrinutu decu, u prihvatnim centrima za migrante i u drugim ustanovama koje se brinu o socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.

Fondacija Ana i Vlade Divac nastavlja da pomaže izbeglicama i raseljenim licima sa prostora bivše Jugoslavije i tokom 2017. godine je kupila dve seoske kuće za dve raseljene porodice u Vranju i Kikindi i pored toga obnovila 13 seoskih kuća za najugroženije porodice u Kuršumliji.

Takođe, Fondacija Ana i Vlade Divac je radila i na pružanju pomoći migrantimakoji prolaze ili se nalaze na teritoriji naše zemlje, nastavili smo sa unapređivanjem smeštajnih kapaciteta i obezbedili uslove za dostojanstven smeštaj za preko 1.500 migranata.

Fondacija je osim pružanja direktne humanitarne pomoći migrantima radila i na pružanju podrške lokalnim samoupravama i zajednicama pogođenim izbegličkom krizom kroz stručnu podršku i dodelu opreme za vanredne situacijeu ukupnom iznosu od 70.000 dolara i podršku lokalnim zdravstvenim ustanovama kroz donaciju neophodne opreme.

Fondacija Ana i Vlade Divac zahvaljuje svim partnerima i donatorima na poverenju i podršci dosadašnjim akcijama, koje su pomogle najugroženije kategorije stanovništva u protekloj godini.

Pogledajte još