Zver na mesecu

S američkih i pariskih scena, ovenčana nagradom “Olivije “za 2003. godinu, stiže priča o pokušaju ljudi, izgubljenih u svetu nasilja i nepravde, da se ponovo sretnu s vlastitom prošlošću i na osnovu nje izgrade svoju budućnost .

Kalinoski analizira sudbinu Jermenina koji je kao dečak, čudom preživeo pokolj, suočio se s jezivom smrću najbližih, a docnije, stigavši u Ameriku, postao fotograf koji opsesivno pokušava da ovekoveči –  zaustavi život. 

Svojom i fotografijom svoje supruge, on ispunjava praznine na porodičnom portretu iz kojeg je izrezao likove roditelja, brata i sestre. Tako pokušava da vrati život onima kojih više nema. 

I sama opterećena traumama vezanim za pokolj, njegova žena ne može da zatrudni i svoju majčinsku pažnju usmerava na dečaka iz sirotišta. U tom kolopletu bola, samooptuživanja, sećanja i nade da je život uprkos iskustvima ipak moguć, razvija se uzbudljiva predstava puna posebne nežnosti.