Porodične firme 2018 - Vladimir Pavlović: I danas je najveći izazov za porodične firme u regionu prenos vlasništva

Poslovni forum će okupiti privrednike i stručnjake iz ove oblasti u Srbiji i regionu. Kroz panel diskusije i studije slučaja prisutni će imati priliku da čuju na kakve sve izazove nailaze porodične firme u Srbiji, kako se snalazi druga generacija porodičnih firmi, govoriće se i o odnosu porodice i porodične firme, kao i o ženama u porodičnom biznisu.

O "Porodičnom upravljanju i investicionim fondovima" govoriće dr Vladimir Pavlović, direktor WM Equity partners, sa kojim smo razgovarali u susret konferenciji:

Gde smo danas, godinu dana kasnije, kada su u pitanju izazovi sa kojima se susreću porodične firme? Šta se na tom polju promenilo?

- Konferencija koja se održala prošle godine je najavila finansijske poteškoće jedne od najvećih porodičnih firmi u regionu – Agrokor. Ubrzo posle konferencije, finansijski problemi Agrokora su i obelodanjeni svim učesnicima na tržištu.

I danas je najveći izazov za porodične firme u regionu prenos vlasništva i upravljanja sa prve na drugu generaciju. U situaciji kada u firmi ne postoji snažan eksterni management, ovaj problem može značajno ugroziti poslovanje porodičnih firmi. Uvođenje investicionih fondova u vlasničku strukturu porodičnih firmi može olakšati ovaj prelaz.

Promena koju danas uočavamo jeste činjenica da su vlasnici porodičnih firmi sve više svesni da treba da unaprede upravljanje.

Na koji način je potrebno unaprediti upravljanje porodičnim firmama?

- Porodični odnosi značajno mogu da zakomplikuju upravljanje firmom, tako da učešće nezavisnih eksperata i eksternog managementa može značajno unaprediti poslovanje porodične kompanije. Ravnopravan tretman članova porodice i ostalih zaposlenih je značajno za održanje pozitivne atmosfere i motivacije za rad. Uspostavljanje određenih funkcija (kao što je strateško planiranje, upravljanje rizicima, itd) takođe može zaštiti porodične firme od neželjenih finansijskih problema.

Ove godine ćete na konferenciji govoriti o porodičnom upravljanju i investicionim fondovima. Šta će biti fokus vaše prezentacije?

- U fokusu ove prezentacije će biti prednosti i nedostaci uključivanja finansijskog partnera u porodične firme. Kada govorimo o prednostima, pre svega mislimo na lakši pristup svim izvorima finansiranja nakon što se ojača kapital firme kroz dokapitalizaciju investicionog fonda. Zatim svakako treba pomenuti da nakon ulaska investicionog fonda značajan akcenat se daje na poboljšanje upravljanja i strateškog planiranja, kao i na pristup novim tržištima.

Međutim, uključivanje investicionog fonda nosi sa sobom i odredjene nedostatke – porodična kompanija uvodi procedure odlučivanja, a samim tim gubi određenu dozu fleksibilnosti. Porodica takođe gubi deo uobičajenih poreskih optimizacija koje je imala kroz korišćenje imovine firme u porodične svhe. Na kraju, investicioni fondovi često puno pažnje poklanjaju zaštiti čovekove okoline i društvenoj odgovornosti, a što se u porodičnim firmama često smatra kao neopravdan trošak.

Program konferencije i način prijave potražite na linku www.color.rs/porodicnefirme2018.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.