Jasna Jovanov dobitnica nagrade "Pavle Vasić"

Ovo priznanje ustanovila je 1995. Sekcija istoričara umetnosti Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije u čast profesora Pavla Vasića, slikara, teoretičara umetnosti i kritičara. Dodeljuje se za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručni tekst. U konkurenciji ove godine je bilo osam umetničkih publikacija objavljenih protekle godine, a žiri u sastavu dr Čedomila Marinković (predsednik), dr Sanja Pajić i Miroslav Karić odlučio se da među delima koja afirmišu kritičko-teorijsku misao iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna nagradi knjigu dr Jasne Jovanov.

Nova knjiga Jasne Jovanov, posvećena delu Dragana Aleksića (1901-1958) dadaiste, pesnika, esejiste, romanopisca i likovnog kritičara, proistekla je iz njenog interesovanja za granična područja u modernoj umetnosti i dugogodišnje bavljenje jugodadaizmom koje je rezultiralo prethodnom knjigom o ovom umetničkom pokretu "Demistifikovanje apokrifa (Dadaizam na jugoslovenskim prostorima 1920-1922)". U novoj knjizi Jasna Jovanov se bavi Aleksićevim stvaralaštvom, ali posebno predstavlja njegove likovne kritike koje su ostale među stranicama dnevnih novina. Objavljen je i dragocen foto-materijal i reprodukcije umetničkih dela autora o kojima je Aleksić pisao i to iz fondova Narodnog muzeja u Beogradu, Galerije Matice srpske iz Novog Sada i Narodog muzeja iz Smederevske Palanke.

- Autorka je uobličila i svojevrsnu mini-biografiju jednog od najznačajnijih likovnih kritičara u međuratnom periodu, revitalizujući praksu kritičkog osvrta na istoriju likovne kritike, inače gotovo neprimetnu u domaćoj istoriografiji poslednjih decenija. Osvrtom na Aleksićevo kritičko raščitavanje Petra Dobrovića, Save Šumanovića, Jovana Bijelića i ostalih heroja moderne, inače bliske kritičarevom senzibilitetu, autorka je uspela da rasvetli manje poznat deo stvaralaštva ovog izuzetno značajnog i višeslojnog intelektualca. Istovremeno, kroz psihofizičku analizu njegovog bića, autorka je uspešno iskazala dihotomiju na relaciji društvo–pojedinac, ukazavši na šire okvire zbivanja na avangardnoj umetničkoj sceni međuratne Jugoslavije - navedeno je recenziji prof. dr Igora Borozana.

Jasna Jovanov je studirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na katedri Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta u Novom Sadu. Od 1978. bila je kustos u Galeriji Matice srpske, jedno vreme samostalan likovni kritičar i istraživač, a od 1999. do 2017. upravnik Spomen-zbirke Pavla Beljanskog. Od 2005. gradi akademsku karijeru, na Departmanu za geografiju i turizam Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Akademiji klasičnog slikarstva Uiverziteta EDUKONS u Sremskoj Kamenici. Učestvovala je u realizaciji niza muzejskih projekata i izložbi koje prate katalozi i brojna monografska izdanja o pojednim umeticma. Stručna i naučna interesovanja usmerila je na istoriju umetnosti i umetničke fenomene od početaka 19. veka do savremene umetničke scene, sa akcentom na prelazne i avangardne etape, kao i na savremenu muzeološku praksu i komunikativne potencijale muzeja i drugih kulturnih institucija.

Nagrada joj je uručena juče svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Goran Zlatković

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.