Održana konferencija povodom početka projekta „Da rastemo srećni“ u realizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac i NCR Fondacije

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac i NCR Fondacija započele su projekat kojim će kroz nabavku opreme i rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola, deca dobiti jednake šanse za bolje obrazovanje i učenje. Posebna pažnja biće posvećena dobrobiti porodica i roditelja kroz različite sportske, kulturne i društvene aktivnosti koje će biti organizovane u lokalnim zajednicama, a uz aktivno učešće i volontersku podršku zaposlenih iz kompanije NCR Srbija.

 Odabrane škole će biti podržane kroz:

1. rekonstrukciju u vrednosti do 1.000.000 dinara (rekonstrukcija učionica, toaleta, sportskih terena, opremanje senzornih soba i sl) ili

2. opremanje u vrednosti do 350.000 dinara (nabavka opreme, učila, sportske opreme, elektronskih uređaja i sl.).

 U svakom od pet odabranih gradova/škola biće organizovani i Porodični dani, kako bi se promovisala inkluzija i nediskriminacija dece sa smetnjama u razvoju i pružila podrška njihovim porodicama. Porodični dan će biti prilika da se pošalje snažna poruka celom društvu o neophonosti stvaranja jednakih uslova za srećno odrastanje sve dece u Srbiji. 

 Na konkurs se mogu prijaviti sve osnovne i srednje škole za decu sa smetanjam u razvoju sa teritorije Republike Srbije. Konkursna dokumentacija i detalji dostupni su na sajtu Fondacije Ana i Vlade Divac www.divac.com/skole.

 Rok za prijavljivanje škola je 7.maj 2018. godine.

Foto: Goran Zlatković

Pogledajte još