TVRDE DA NE ISPUNJAVAJU POTREBNE KRITERIJUME: Hrvatska mora da prihvati srpske diplome?

Vest da bi diplome mogle da budu osporene krenula je od dekana jedne visoke škole u Zagrebu, koji je naveo, između ostalog, da ne ispunjavaju potrebne kriterijume.

Istina je da je Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) punopravna članica Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), što garantuje priznavanje naših diploma u celoj Evropi. Odbor ENQA je, međutim, nedavno utvrdio određene manjkavosti u procesu akreditacije i provere kvaliteta, te je Srbiju stavio "pod lupu" u periodu od tri godine.

Za to vreme, novoformirano nacionalno telo za akreditaciju treba da ispravi navedene nedostatke, kako Srbija ne bi izgubila članstvo u ovoj evropskoj instituciji.

Zamerke se tiču recenzenata u procesu akreditacije fakulteta i visokih škola. Odbor ENQA je izrazio zabrinutost jer članovi KAPK istovremeno obavljaju posao recenzenata u spoljnoj proveri kvaliteta, a posle donose odluke u postupcima u kojima su bili recenzenti. Druga zamerka je da je učešće spoljnih recenzenata, onih koji nisu članovi KAPK, veoma malo, a treća da spoljni recenzenti studijskih programa i visokoškolskih institucija treba da imaju veće učešće u procesu provere kvaliteta.

Srbija će tokom tri godine "praćenja" imati status punopravnog člana, sa svim pravima i obavezama. Punopravno članstvo u ENQA je i jedna od obaveza Srbije na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji.

Izvor: Novosti
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.