Izveštavanje o društveno odgovornom poslovanju poslovna i moralna obaveza velikih kompanija

Izveštavanje o održivosti i društveno odgovornom poslovanju je uobičajena praksa razvijenih zemalja i velikih, odgovornih kompanija. Evropska komisija objavila je u oktobru 2011. novu Strategiju društveno odgovornog poslovanja 2011-2014, kako bi stvorila adekvatne uslove za održivi razvoj i pomogla poslovnom sektoru da posluje na održiv i transparentan način. Odgovorno poslovanje predstavlja jedan od suštinskih elemenata evropskog socijalnog modela i pozitivno doprinosi evropskoj strategiji rasta Europe 2020, a po prvi put u poslednjih 10 godina, Evropska komisija je modifikovala svoju definiciju društveno odgovornog poslovanja, kako bi istakla da odgovorno poslovanje nije dodatni element poslovnih aktivnosti, već sastavni. Izveštavanje o odgovornom poslovanju omogućava kompanijama, ali i celom društvu da da prate društvene, ekološke i ekonomske segmente i uticaje, a kompanijama konkretno da o tome informišu javnost i budu transparentni u svom poslovanju.

- Delez Serbia, kao i sve druge članice Ahold Delhaize grupe, izveštavaju o parametrima održivog razvoja na kvartalnom nivou, a svi rezultati se sumiraju u godišnji izveštaj o održivom poslovanju koji je javno dostupan. Izveštavanje o održivosti sprovodi se u skladu sa GRI (Global Reporting Initiative) standardima, a indikatori o kojima izveštavamo, proistekli su iz detaljne analize njihove relevantnosti i materijalnosti prema ključnim uticajima koje naše poslovanja može imati. Smatramo da upravo ovi indikarori najbolje mogu izmeriti napredak u odnosu na strateške oblasti za koje smo se fokusirali - rekao je Uroš Radojević iz kompanije Delez Srbija.

Kada su u pitanju indikatori vezani za zaštitu životne sredine, kompanija Delez Srbija izveštava o smanjenu otpada, sa posebnim fokusom na smanjenja otpada od hrane, reciklaži, potrošnji energije i uticaju na klimatske promene, kao i održivoj nabavci sirovina. Jedna od glavnih prednosti ovakvog načina izveštavanja je da kompanija može da prati ostvarenje svojih ciljeva vezanih za održivo poslovanje i reaguje na vreme i na pravi način ako je potrebno. Smanjenje otpada od hrane je jedan od fokusa kada je u pitanju održivo poslovanje Delez Srbija, a kompanija Delez rešava to na tri načina: smanjenjem samog generisanja otpada efikasnijim načinom poslovanja, tako]e deo otpada hrane se reciklira, a pored toga, deo voća i povrće donira se za preko 70 organizacija koje učestvuju u projektu „Pomažemo da imaju i oni koji nemaju“. Na taj način samo prošle godine donirano je preko 1.000 tona voća i povrća za preko 9.000 krajnjih korisnika.

Foto: Color Media Communications

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.