Porodice zatražile da se istraže i masovne grobnice Srba

ZVEČAN, 13. maja 2010. (Beta) – Članovi Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Srba i nealbanaca ocenili su u četvrtak da bi istovremeno sa iskopavanjem masovne grobnice u Rudnici moralo da počne i iskopavanje lokacija Belaćevac, Košare i Livačko jezero na kojima su zakopani Srbi.

“Poštujemo sve žrtve bez obzira na njihovu nacionalnost i versku pripadnost i saosecahmo sa porodicama o čijim članovima se ništa ne zna više od deceniju, ali od Međunarodne zajednice i Albanaca tražimo da nas ne diskrimininišu jer smo u bolu i patnjama svi isti”, kazao je koorodinator tog Udruženja Milorad Trifunović.

Trifunović je izjavio za TV Most iz Zvečana da su porodice nestalih ogorčene zbog diskriminacije žrtava i primene dvostrukih aršina.

Trifunović je najavio da su porodice nestalih Srba spremne na proteste ukolio ne počne istraživnje lokacije na kojima su pokopani posmrtni ostaci nealbanaca.