Predvidivost i dosledna primena poreskih propisa uslov za nove investicije

Na panelu sa Draganom Marković, direktorkom Poreske uprave, u organizaciji AmCham-a, razgovaralo se o transparentnosti i predvidivosti u tumačenju poreskih propisa, analizi rizika, efikasnosti i pravcima reforme Poreske uprave, kao i borbi protiv sive ekonomije.

- Poreska uprava je u prethodnom periodu znacajno pojednostavila podnosenje poreskih prijava i ucinila velike napore u borbi protiv sive ekonomije. Verujemo da ce aktuelna transformacija Poreske uprave i unapređenje metodologije rada, posebno u delu analize rizika, popraviti predvidivost i ujednačiti primenu poreskih propisa – rekla je Jelena Pavlović, predsednica Americke privredne komore.

- Pohvaljujemo spremnost Poreske uprave da se angažuje u dijalogu sa poreskim obveznicima u iznalaženju najefikasnijih resenja - izjavio je Slavko Carić, Predsednik AmCham Odbora za finansije i poreze i dodao da AmCham stoji na raspolaganju Poreskoj upravi i drugim institucijama da se unapredi atraktivnost poslovnog okruzenja.

Foto: Promo

Pogledajte još